Archeologisch rapport: Achter het castellum

Titel
Achter het castellum. Inventariserend archeologisch veldonderzoek (IVO-P) en een waarneming ten oosten van de Hoge Woerd, Utrecht.
Auteur
L. Dielemans
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 47
56 pagina's
ISBN
97-890-73448-59-9

Samenvatting

Het in dit rapport behandelde onderzoek bestaat uit 2 fases: de eerste daarvan werd in november 2008 als inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd aan de Vlindersingel/Langerakbaan in Vleuten-De Meern, gemeente Utrecht. Aanleiding daarvoor was de voorgenomen bouw van de onderkomens voor de Stichting Bouwloods en een kinderdagverblijf, waarbij de eventueel aanwezige archeologie in de ondergrond bedreigd werd. Ook de in april 2009 op verzoek van de RCE gedane waarneming aan de Groenedijk valt hier onder. Fase 2 vond plaats in augustus 2009 toen door de aanleg van een sloot binnen de begrenzing van het archeologisch rijksmonument op de Hoge Woerd de archeologische resten aldaar bedreigd werden.

Het onderzoek heeft meer duidelijkheid gegeven over de begrenzing van Romeinse activiteiten rond het castellum Hoge Woerd. De afwezigheid van sporen en vondstmateriaal bij fase 1 en 2 duidt erop dat er geen bewoning of activiteiten plaatsvonden op de onderzoekslocaties ten tijde van de bewoning van vicus en castellum. De waarneming Groenedijk betreft een randzone van de vicus. De sporendichtheid werd minder groot in oostelijke richting. Voor zowel fase 1 als fase 2 wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Voorafgaand aan de bouwactiviteiten moet dit selectieadvies door het bevoegd gezag worden beoordeeld en onderschreven in een selectiebesluit.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 47: Achter het castellum (pdf, 5 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl