Archeologisch rapport: Aanleg hemelwaterafvoer park Zonnenburg

Titel
Aanleg hemelwaterafvoer park Zonnenburg. ZON04: Resten van het middeleeuwse Sint Servaasklooster in Utrecht
Auteur
Coosje Koster
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 140
48 pagina's
ISBN
978-94-92694-25-6

Samenvatting

In 2017 is de aanleg van een he­melwaterafvoer door het park Zonnenburg archeologisch begeleid. De graafwerkzaamheden vonden plaats op het terrein van het middeleeuwse Sint Servaasklooster voor adellijke vrouwen, dat hier tussen 1220 in 1669 gevestigd was. Niet lang daarna werd een groot deel van de gebouwen gesloopt en werd het gebied in gebruik genomen als tuin. Alleen de kerk, het poortgebouw en een langgerekt bleven gespaard. Aan het begin van de negentiende eeuw werd het langgerekte voormalige kloostergebouw in gebruik genomen door een tapijtfabriek. In de daarop volgende decennia werd alle bebouwing gesloopt voor de inrichting van het Zocherpark.

De meeste sporen die werden aangetroffen zijn te koppelen aan het Sint Servaasklooster, waaronder 2 beerputten en 2 afvalkuilen. Daarnaast waren verschillende smalle sporen te zien uit de zeventiende en achttiende eeuw. Het is goed mogelijk dat deze sporen zijn ontstaan tijdens de sloop van verschillende kloostergebouwen na 1673. Uit de tijd na de sloop van het klooster zijn 2 paden en een puinspoor aangetroffen. Het oudste pad dateert uit de zeventiende tot achttiende eeuw en betreft waarschijnlijk het pad tussen de fabriek en een tegenovergelegen loods. Het tweede pad is gedateerd in de achttiende en negen­tiende eeuw en maakte waarschijnlijk onderdeel uit van een pad tussen de sterrenwacht en de tapijtfabriek. De beerputten en andere bakstenen structuren van het klooster zijn goed in de bodem bewaard gebleven en geven waardevolle informatie over het Sint Servaasklooster en het gebruik van de niet gesloopte gebouwen na het vertrek van het klooster.

Rapport bekijken

140: Basisrapportage Aanleg hemelwaterafvoer park Zonnenburg (pdf 2,8 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl