Cultuurhistorisch rapport: Pastoe

Titel
UMS Pastoe. Bouwhistorische verkenning en waardestelling van Rotsoord 3-5
Auteur
dr. ing. R. Sterwert en drs. S.G. van Ginkel-Meester
Uitgave
augustus 2008
118 pagina's

Samenvatting

De in 1893 gestichte Faience- en Tegelfabriek 'Holland' vormt de kern van wat na 1918 het fabriekscomplex van Pastoe is geworden. Vanaf de zeventiende eeuw ontstond langs de Vaartsche Rijn in Utrecht een nijverheidsindustrie. Tussen de buitenplaatsen verrezen onder andere zaagmolens en steenovens voor het produceren van baksteen, dakpannen en tegels. Vanaf het begin van de twintigste eeuw werden de oude steenovens en buitenplaatsen vervangen door andere nijverheid, zoals nutsbedrijven en opslag. Aan de oostzijde van de Vaartsche Rijn werd in 1913 de Utrechtsche Machinale Stoel- en Meubelfabriek (UMS) opgericht, waaruit in 1918 Pastoe ontstond. Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) maakte in opdracht van de gemeente Utrecht een bouwhistorische verkenning met waardestelling van fabriekscomplex Pastoe (Rotsoord 3-5). Het complex van gebouwen is van hoge cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde onder andere door de ligging aan het water en omdat het deel uitmaakt van een reeks fabriekscomplexen langs de Vaartsche Rijn. Dit rapport is onderdeel van een bredere stedenbouwkundige inventarisatie van het gebied tussen Vaartsche Rijn, Baden Powellweg, Briljantlaan en de Diamantweg, waartoe ook gebouwencomplex Heuveloord en Rotsoord behoren. 

Rapport bekijken

Cultuurhistorische rapportage UMS Pastoe Utrecht (pdf, 6,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl