Cultuurhistorisch rapport: De Cereol-fabriek

Titel
De Cereol-fabriek. Oliefabrieken Utrecht
Auteur
Bettina van Santen
Uitgave
Cultuurhistoriche effectrapportage nr. 50, september 2002
70 pagina's

Samenvatting

Cultuurhistorische effectrapportage over de Cereol-fabriek aan het sluizencomplex Merwedekanaal. Het terrein met de fabriek van Cereol - voorheen Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek (SOL) - in Oog in Al is een uniek voorbeeld van industrieel erfgoed in Utrecht. Doordat de fabriek bijna 100 jaar op dezelfde plek heeft gestaan, is hier de complete geschiedenis van deze industrietak zichtbaar.

Samen met het park Oog in Al, het Merwedekanaal, sluizencomplex en de Rijksmunt in de directe omgeving, is het Cereol-terrein van grote cultuurhistorische waarde. Dit rapport geeft een cultuurhistorische analyse van de Cereol-fabriek en haar omgeving en is gemaakt ten behoeve van de herontwikkeling van het Cereol-terrein.

Rapport bekijken

Rapport De Cereol Fabriek (pdf, 3,1 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl