Cultuurhistorisch rapport: Bomen langs de grachten

Titel
Bomen langs de grachten. Historische achtergrond en karakteristiek van de bomen langs de Utrechtse grachten
Auteur
A.F.E. Kipp
Uitgave
2009
42 pagina's

Samenvatting

Bomen spelen vanouds een belangrijke rol in het Utrechtse grachtbeeld, maar deze rol was niet altijd dezelfde. Aangezien het aanvankelijk vooral om particuliere bomen ging, gaf de middeleeuwse situatie waarschijnlijk een vrij spontaan en afwisselend beeld, waarbij het streven naar een doorlopende, of homogene reeks niet aan de orde was. Pas in de zeventiende eeuw ontstond een veel sterker streven naar stedelijke en stedenbouwkundige kwaliteit. In de negentiende eeuw nam de economische belangstelling voor de werven geleidelijk af, en nam het verval zichtbaar toe. Na een bescheiden aanloop in de tweede helft van de 19e eeuw nam rond 1900 de belangstelling van stadswege toe om plaatselijk bomen op de werven langs de Oudegracht bij te planten. Na 1930, maar vooral rond 1970 veranderde het beeld van de werfbeplanting sterk door de toepassing van een steeds grotere variatie in soorten en cultivars, dat thans is opgelopen tot ruim 160. Het is alleszins de moeite waard om tijdig te zorgen dat ook in de toekomst het Utrechtse grachtbeeld voor een belangrijk deel kan worden bepaald door waardevolle oude bomen. Dit rapport gaat in op de historische achtergrond en de daaruit voortkomende karakteristiek van de bomen langs de Utrechtse grachten.

Rapport bekijken

Cultuurhistorische rapportage Bomen langs de grachten (pdf, 14 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl