Cultuurhistorisch onderzoek en ruimtelijke analyse van 10 naoorlogse wijken

Naar 10 Utrechtse naoorlogse wijken is tussen mei 2004 en juni 2006 cultuurhistorisch onderzoek verricht en zijn ruimtelijke analyses gemaakt. De resultaten van het onderzoek van Marinke Steenhuis en Paul Meurs van Steenhuis stedenbouw/landschap en Urban Fabric BV vindt u hier. Opdrachtgever voor het onderzoek was de gemeentelijke afdeling Stedenbouw en Monumenten.

Het onderzoek past in de Utrechtse plannen voor de stedelijke vernieuwing. Het is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de toekomstvisie voor de wijken, op basis van onderzoek naar de bestaande ruimtelijke structuur.

De nadruk in het onderzoek lag op de stedenbouwkundige opzet en de ruimtelijke samenhang, met veel aandacht voor groen. Een gedetailleerde inventarisatie van architectonische kwaliteiten en aanbevelingen voor bescherming van een deel van de bebouwing behoorde niet tot de opdracht tot dit onderzoek.

Bij de selectie van deze Utrechtse wijken en de afbakening van hun grenzen zijn de naoorlogse uitbreidingsplannen aangehouden die in de periode 1945-1965 werden gemaakt. In het totaal gaat het daarbij om 10 wijken.

Rapporten bekijken

  1. Pijlsweerd (pdf, 2,9 MB)
  2. Majellapark inclusief Vleutenseweg en de Schepenbuurt (pdf, 2,9 MB)
  3. Kromme Rijn (pdf, 2,7 MB)
  4. Lauwerecht aan weerszijden van de Talmalaan (pdf, 1,9 MB)
  5. De Halve Maan (pdf, 2,6 MB)
  6. Nieuw-Zuilen (pdf, 3,0 MB)
  7. Tuindorp-Oost (pdf, 2,4 MB)
  8. Tolsteeg-Hoograven (pdf, 2,9 MB)
  9. Kanaleneiland inclusief Den Hommel en Welgelegen (pdf, 3,5 MB)
  10. Overvecht (pdf, 7,0 MB)

Elk rapport kent dezelfde indeling, met een beschrijving van de plangeschiedenis en daarna een atlas met een ruimtelijke analyse, waarin de structuur van de wijk in beeld is gebracht. 

De rapportages van de 10 wijken staan op een cd. Deze is zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij de gemeentelijke sectie Monumenten.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl