Archeologisch rapport: Lichte Gaard 6

Titel
Lichte Gaard 9. Archeologisch onderzoek naar het castellum en het bisschoppelijk paleis
Auteur
R.P.J. Kloosterman
Uitgave
Basisrapportage archeologie 41
54 pagina's
ISBN
97-890-73448-39-1

Samenvatting

In 2008 hebben archeologen van Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht archeologisch onderzoek uitgevoerd achter Lichte Gaard 9. Daar werden delen aangetroffen van het Romeinse Castellum dat in de middeleeuwen transformeerde tot bisschoppelijke burcht. Zo werd het deels uitgebroken fundament van de zuidwestelijke weermuur van het Romeinse castellum aangetroffen. Onverwacht en uniek was de ontdekking van een deel van het fundament van een tufstenen waltoren aan de binnenzijde van de castellummuur.

Ook kwam een uitgebroken fundament, dat hoorde bij het Utrechtse bisschoppelijk paleis aan het licht. De aangetroffen resten behoorden echter niet tot het oudste paleis van Balderik (918-975), maar tot het paleis dat na de stadsbrand van 1017 is gebouwd. Daaruit blijkt dat de gehele westzijde van de burcht na deze brand ten tijde van bisschop Adelbold II (1010-1026) opnieuw is ingericht. Daarbij werd de burcht naar het westen uitgebreid om plaats te hebben voor het nieuwe bisschoppelijk paleis en het nieuw te bouwen keizerlijk paleis Lofen. Deze nieuwe paleizen flankeerden daarmee de nieuwe Dom en waren elk door middel van een verhoogde galerij ermee verbonden. Met dit samenspel werden de machtsverhoudingen tussen kerk en staat op grandioze wijze uitgedrukt en ge√ętaleerd.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 41: Lichte Gaard (pdf, 2,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl