Weerdpoort

De Weerdpoort was de noordelijke toegang tot de stad en bestond uit een landpoort met (ophaal)brug en een waterpoort beneden bij de Oudegracht. De waterpoort, werd ’s nachts afgesloten met een groot ijzeren hek.

Om de Weerdpoort beter te kunnen verdedigen tegen vuurwapens liet keizer Karel V in 1552 schuin tegenover de Weerdpoort bastion Morgenster bouwen.

Met de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de 19e eeuw was de Utrechtse stadsverdediging niet meer nodig. De stadsmuur werd toen gesloopt. Bij de Weerdbrug zijn de restanten van de oostelijke poorttoren van de Weerdtoren nog te zien.


Dit verhaal is onderdeel van de singelroute.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl