Vrouwjuttenhof

Rond 1975 maakten de grote sloopplannen in de binnenstad plaats voor kleinschalige stadsvernieuwing zoals aan de Vrouwjuttenhof.  

Na de tweede wereldoorlog ontstond het plan om grote delen van de oude bebouwing in de binnenstad te slopen. Daarvoor in de plaats zouden brede autowegen komen. Vanwege de sloopplannen onderhielden de bewoners hun woningen niet meer. Dit zorgde voor verpaupering en leegstand.

Rond 1975 veranderden de ideeën over de ontwikkeling van de binnenstad. De bewoners kwamen in verzet tegen de sloopplannen. Uiteindelijk gingen de grootschalige verkeersplannen niet door. In plaats daarvan kwamen er kleinschalige woningbouwcomplexen. Ook aan de Vrouwjuttenhof. De stadsvernieuwing moest ervoor zorgen dat de binnenstad weer aantrekkelijk werd om te wonen.

Nieuwbouw met historisch karakter

Tot 1970 stond er een fabriek achter de huizen aan de Oudegracht ter hoogte van de Vrouwjuttenhof. De gemeente kocht de panden en het terrein en liet de bebouwing achter de fabriek slopen. Op het terrein kwam een woningbouwcomplex voor een- en tweepersoons huishoudens. Dit soort woningen werden toen ‘HAT-eenheden’ genoemd.

De architecten C.L. Temmink Groll en P. van Vliet maakten het ontwerp voor het complex. Zij waren ook restauratiearchitect en hadden dus aandacht voor historische elementen. Ze maakten een ontwerp met bakstenen gevels en daken dat typerend was voor de stadsvernieuwing. Maar het complex kreeg ook historische elementen die pasten bij de oude binnenstad. Zoals smalle gevels en hoge zadeldaken loodrecht op de straat.

Hergebruik

Bij de meeste stadsvernieuwing werden goedkope materialen gebruikt, zoals gevelplaten van geperste houtvezels. Daardoor konden de huren van de woningen laag blijven. Dit zorgde voor een architectuur met weinig details. Maar het complex aan de Vrouwjuttenhof kreeg mooie grote bakstenen (Belgische strengperssteen) en betonnen onderdelen bij de trappen. Hierdoor kregen de woningen een rijkere en klassieke uitstraling die mooi aansloot bij de historische gebouwen in de omgeving. De daken zouden eigenlijk worden bedekt met goedkope golfplaat. Maar de bewoners organiseerden een inzamelingactie waardoor er duurdere gebruikte dakpannen konden worden gekocht.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl