Paardenveld

De naam Paardenveld verwijst naar de paardenmarkt die er werd gehouden in de 16e eeuw. Tegenwoordig is het een park.

Op de noordwesthoek van de stad stond al vanaf de 12e eeuw een tufstenen uitkijktoren. In de 13e eeuw werd deze Bollaertstoren geheel in baksteen vernieuwd. Er kwam een ronde toren met muren van 2 meter dik en een totale doorsnede van 12 meter. Het moet een van de hoogste torens van de stadsverdediging zijn geweest.

Onderaan de Bollaertstoren lag het militaire oefenterrein van de schutterij. Dit was een militie van burgers die als taak hadden de orde en veiligheid in de stad te bewaken. Tussen 1529 en 1580 werd er ook paardenmarkt gehouden. De naam van het Paardenveld verwijst daar nog naar. Vanaf rond 1750 stonden hier de molens Rijn en Son en de Meiboom. Rond 1912 werden deze molens gesloopt. In 1970 werd de singel ter hoogte van het Paardenveld gedempt, maar sinds 2015 is het water weer terug.


Dit verhaal is onderdeel van de singelroute.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl