Kerkje van Blauwkapel

Het kerkje Blauwkapel staat in het voormalige dorpje Blauwkapel. Vroeger werd in dit gebied veen gestoken. Die kerk is vermoedelijk gebouwd aan het begin van de 16de eeuw.

In de middeleeuwen zou op de plek waar nu de kerk staat ook al een kerkje hebben gestaan. Dat was de huiskapel van de familie Van Veen. Bewoners van de omliggende huizen en boerderijen gingen hier ook naar de kerk. De familie Van Veen had in Blauwkapel ook een huis, maar dat is in de 17de eeuw gesloopt.

Wapens van het echtpaar Van Wijck-Drakenborch

Het gotische kerkje bestaat uit een schip van 1 beuk. Het heeft smalle dwarskapellen en een driezijdig gesloten koor. Aan de westkant heeft de kerk een toren. Deze toren is 17 meter hoog. De kerk heeft een houten spitstongewelf met ribben. De ribben rusten in de koorafsluiting op consoles. Deze zijn versierd met de wapens van het echtpaar Van Wijck-Drakenborch.

Het echtpaar Van Wijck-Drakenborch heeft vermoedelijk de opdracht gegeven voor de bouw van de kerk. Ook hebben zij waarschijnlijk het gewelf blauw laten schilderen. Daar heeft de kerk zijn naam door gekregen.

Tijdens de Beeldenstorm in 1566 zijn alle beelden uit de kerk gesloopt of verdwenen. Daardoor is het niet duidelijk voor welke heilige de kerk oorspronkelijk is gebouwd.

Fort Blauwkapel

In 1818 is de bouw gestart van fort Blauwkapel. Fort Blauwkapel is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor moest de begraafplaats van de kerk worden geruimd. Door de aanleg van het fort kwam de kerk alleen te staan.

Vanaf 1903 werden er geen erediensten meer gehouden. Daardoor raakte de kerk in verval. In de Tweede Wereldoorlog is de kerk zelfs als paardenstal gebruikt. Daarbij is het kerkje in 1944 erg beschadigd door de oorlog.

Restauratie

Eind jaren 50 van de vorige eeuw is de kerk gerestaureerd. Tijdens de restauratie is een bijzondere ontdekking gedaan. Zo zijn er vroeg 17e-eeuwse geschilderde teksten gevonden. Om de restauratie af te maken is een 17e-eeuws kabinetorgel uit Belgiƫ gekocht. Een kabinetorgel is een pijporgel in een kast.

Sinds de restauratie is de kerk weer in gebruik.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl