Huizen van Zocher

Aan de Van Asch van Wijckskade staan nog steeds enkele woningen die in 1829 door Zocher zijn ontworpen. Ze waren onderdeel van het plan voor de singel.

In 1827 zorgde burgemeester H.M.A.J. van Asch van Wijck dat er een commissie kwam om het leven in de stad te verbeteren. Deze commissie heette 'Commissie tot uitbreiding en verfraaiing der stad Utrecht’. Een van de eerste voorstellen van de commissie was het slopen van de stadsmuur.

De Haarlemse architect J.D. Zocher jr. maakte in 1829 een plan voor de plek waar de stadsmuur stond. Op de plek van de ommuring aan de oost- en zuidkant van de stad kwam een plantsoen. Aan de west- en noordzijde moesten woningen en een haven komen om de stad economisch aantrekkelijker te maken. In 1830 werd aan het plan begonnen. Aan de Van Asch van Wijckskade staan nog steeds enkele woningen die door Zocher zijn ontworpen.


Dit verhaal is onderdeel van de singelroute.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl