Hommelbos: een tuin van landgoed Welgelegen

Het Hommelbos is een overblijfsel van een tuin die aan het eind van de 19e eeuw werd aangelegd op het landgoed Welgelegen.

Het huis Welgelegen werd rond 1803 gebouwd op de plek van boerderij De Oude Hofstede. De oudste voorloper van deze boerderij werd was een kloosterboerderij van de Sint Paulusabdij uit de 11e eeuw. Vanuit deze boerderij bewerkten de geestelijken van de middeleeuwse abdij hun landerijen die aan de westkant buiten de stad lagen.

Een tuin in landschapsstijl

In 1818 breidde landgoed Welgelegen uit met het terrein van de naastgelegen herberg Den Hommel. In 1890 liet de toenmalige eigenaar een tuin aanleggen in landschapstijl met eikenlanen. In 1920 kocht de gemeente het landgoed. Een deel van de tuin werd in de jaren vijftig opgenomen in het nieuwe bos van het Rachmaninoffplantsoen. In huis Welgelegen kwam een bejaardentehuis.

Eikenlaantje

Langs de Leidsche Rijn en bij huis Welgelegen staan nog enkele oude bomen zoals een Japanse notenboom, een grauwe abeel en een bonte Amerikaanse tulpenboom. Ook in het Hommelbos staan bomen van meer dan 150 jaar oud. Het huidige eikenlaantje is een overblijfsel van de tuin van landgoed Welgelegen aan het eind van de 19e eeuw. Van oorsprong is dit laantje nog veel ouder. In 1608 werd hier al een zandpad aangelegd dat boerderij De Oude Hofstede beter bereikbaar maakte vanuit de stad Utrecht.

Stinzen

In het voorjaar bloeien er in het Hommelbos diverse stinzenplanten zoals daslook, bosanemoon,  holwortel en boshyacint. Stinzen zijn verwilderde bol-, knol- en wortelgewassen die landgoedeigenaren vanaf de zestiende eeuw lieten aanplanten op buitenplaatsen rondom kastelen en landhuizen.

In Nederland komen stinzen van nature maar op weinig plekken voor. Dit komt omdat ze specifieke eisen stellen aan de bodem. Deze mag niet te droog of te nat zijn en moet veel humus, kalk en mineralen bevatten. Op buitenplaatsen waren deze omstandigheden vaak aanwezig. Bovendien werd de grond vaak bemest, waardoor er unieke ecosystemen ontstonden.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl