Dorp aan de rivier

Archeologen ontdekten dat Leidsche Rijn in de vroege middeleeuwen vrij dichtbevolkt was. Zo vonden ze bij de huidige A2-tunnel resten van een vroegmiddeleeuws dorp uit 575-775 na Christus.

In de hoogtijdagen van het dorp waren 6 boerderijen tegelijkertijd bewoond. Dat was rond het jaar 725. Tussen de boerderijen stonden grote voorraadschuren voor de opslag van graan. Ook waren er kleine schuurtjes op poten, spiekers genaamd. De dorpsbewoners hadden ook verschillende schepen en kano’s.

Van een vroegmiddeleeuwse huis is vaak niet veel over. Meestal alleen een plattegrond en paalgaten. Op deze afbeelding uit 2005 zijn archeologen bezig met het onderzoek naar zo’n plattegrond. 

In het dorp stonden woonstalboerderijen. In deze boerderijen woonden mens en vee onder hetzelfde dak. In de winter was dat lekker warm! Aan deze zijde van de boerderij ging het vee naar binnen. Via de opening boven de deur kon de wintervoorraad hooi op zolder worden opgeslagen.

Dit is een reconstructie van de wand van het oudste huis van het dorp. Het huis stam waarschijnlijk uit het jaar 575. Voor de bouw van de wanden groeven ze eerst een greppeltje waarin ze palen met punten aan het uiteinde plaatsten. Nadat de palen iets verder de grond in waren geslagen, werden er liggende planken in aangebracht. De palen die het dak droegen, stonden een klein stukje buiten deze wand.

Er stonden grote opslagschuren in het dorp. Dit wijst erop dat de bewoners in graan handelde. De graanschuren hadden een overkapping boven de ingang. Ook stonden ze op hoge poten, zodat muizen en ratten er niet in konden komen.

Voor de opslagschuren waren opvallend zware palen gebruikt. Daarmee kon een stevige en hoge constructie worden gemaakt. De kwetsbare graanproducten konden zo veilig in de grote en hoge schuren worden opgeslagen.

Meer lezen over het vroegmiddeleeuwse dorp langs de A2? Download de folder Dorp aan de rivier.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl