Buurtoren

De bouw van de Buurtoren is rond 1370 begonnen. Lees hier meer over de toren van de Buurkerk.

In 1402 was de romp van de toren al net zo hoog als het dak van de omgang. De omgang in een kerk is een overdekte wandelgang rondom. De omgang is pas aangelegd tijdens de verbouwing tot Museum Speelklok. Daarvoor was de Buurtekerk een vijfbeukige hallenkerk.

Achthoekige lantaarn

Net als bij de Domtoren was het de bedoeling dat de Buurtoren bovenop de vierkante toren een achthoekige lantaarn zou krijgen. Die achthoekige lantaarn is er alleen nooit van gekomen. Verder dan de karakteristieke noodkap is de bouw nooit gekomen. De ‘noodkap’ heeft de toren vandaag nog steeds.

De Buurtoren is een vierkante toren met zijden van 12,13 meter. Van de voet tot aan de omloopvloer is de toren 34 meter hoog. De totale hoogte van de toren is 54 meter.

Identiek aan de Domtoren

De horizontale doorsnede van de Buurtoren is identiek aan die van de Domtoren. Het zijn 4 gemetselde L-vormige massieven met open nissen. Deze manier van bouwen is bedoeld om een stenen achtkant of achtzijdige spits te kunnen dragen. Een spits met 8 zijden komt relatief veel voor bij Utrechtse dorpskerken. De torenromp is bekroond met een borstwering. Hierbinnen bevindt zich de achtkantige bakstenen voet voor de lantaarn.

Klokkenstoel ‘Berghvrede’

Op de plek waar de achtzijdige lantaarn had moeten komen, staat nu een klokkenstoel. Een klokkenstoel is een houten balkconstructie om luidklokken in op te hangen. Deze klokkenstoel draagt de naam ‘berghvrede’ en is voor de banklok en de waakklok. De banklok riep de bevolking bijeen voor de bekendmaking van onder meer vonnissen en raadsbesluiten. De waakklok gaf aan wanneer de stadspoorten dicht gingen.

Kerkgelui en stadsgelui

In de de klokkenstoel hangen 6 klokken. De banklok van Steven Butendiic en de waakklok van Jan Tolhuys vormen samen het stadsgelui. Het kerkgelui bestaat uit nog eens 2 klokken van Jan Tolhuys, 1 van Antoni de Borch en een nieuwere klok van Petit en Fritsen.

Vooral baksteen

Voor de bouw van de toren is vooral baksteen en verschillende soorten natuursteen gebruikt. Op de 4 hoeken aan de buitenkant kunt u van beneden naar boven Franse kalksteen, ledesteen en Naamse kalksteen zien.

Kanonskogels ingemetseld

De toren heeft in de loop der tijd flink wat te verduren gehad. Dat is onder meer aan de westgevel en vooral aan de noordgevel te zien aan de vele 17e- en 18e-eeuwse steentjes. Kanonskogels zijn ter herinnering in herstelde muren ingemetseld.

Tussen 1950 en 1960 is de Buurtoren gerestaureerd. In 1968 is er voor de Utrechtse kerken een restauratieplan van start gegaan. In 1978 is de Buurkerk opnieuw in de steigers gezet. De laatste restauratie vond plaats in de periode 2001-2002 en was in het kader van het Utrechts klokkenplan.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl