Bolwerk Lepelenburg

Lepelenburg werd eind 16e eeuw gebouwd als groot aarden bolwerk ter versterking van de stadsmuur. In de 19e eeuw werd het onderdeel van het Zocherplantsoen.

Op advies van toenmalig stadhouder Willem van Oranje werden tussen 1578 en 1580 5 grote aarden bolwerken aan de stadsmuur toegevoegd. Qua vorm leken die op de eerder gebouwde bakstenen bastions, maar dan zonder geschutskelders. Het waren in feite grote platforms waarop kanonnen konden worden geplaatst.

De aanleg van de bolwerken was een enorm karwei. Er moest veel land, huizen en molens voor worden aangekocht. Ook de singel moest worden verlegd ter hoogte van de nieuwe bolwerken. Enkele aannemers konden het werk niet meer aan en gingen er vandoor voordat het werk klaar. Met behulp van dagloners kon de klus uiteindelijk toch afgemaakt worden. De bolwerken werden in de 19e eeuw onderdeel van het Zocherplantsoen.


Dit verhaal is onderdeel van de singelroute.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl