Archeologisch rapport: Zoeken in Het Zand

Titel
Zoeken in Het Zand. Archeologisch onderzoek in de vorm van waarnemingen, proefsleuven en een opgraving langs Het Zand in Utrecht
Auteur
A. Luksen-IJtsma
Uitgave
Basisrapportage archeologie 23
66 pagina's
ISBN
978-94-92694-07-2

Samenvatting

Van 2003 tot 2007 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgehad aan weerszijden van Het Zand in De Meern. Het totale onderzoeksterrein was maar liefst 32 hectare groot.

De resten van de noordelijke uitvalsweg van het Romeinse castellum op de Hoge Woerd, zijn de oudste sporen die tijdens het onderzoek gevondne zijn. Opvallend zijn de 2 brede zones naan beide zijdes van de weg, die gebruikt zijn als ruiterpad of om er vee overheen te leiden. Deze zones zijn mogelijk tot in de derde eeuw in gebruik geweest. De volgende bewoningssporen dateren uit de dertiende eeuw, toen er mogelijk vlas werd verbouwd en verwerkt voor de fabricatie van linnen. Vóór het jaar 1300 lijken de rootakkers alweer verlaten.

In het laatste hoofdstuk wordt een overzicht en interpretatie gegeven van de verschillende archeologische onderzoeken die vanaf het eind van de jaren ‘90 in de directe omgeving zijn uitgevoerd.

Rapport bekijken

23 Basisrapportage Archeologie Zoeken in Het Zand (pdf, 7 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl