Archeologisch rapport: Zes IVO-s in de bestaande stad

Auteur: C.M.W. den Hartog

Titel: Zes IVO’s in de bestaande stad. Inventariserend veldonderzoek aan de Johan Wagenaarkade, Weg naar Rhijnauwen, Rotsoord, Eykmanlaan, Groeneweg en de Kanonstraat in Utrecht. Basisrapportage Archeologie 56

ISBN: 978-90-73448-67-4

Pagina's: 54

Samenvatting

In de jaren 2003 tot en met 2006 heeft er op 6 verschillende locaties inventariserend archeologisch veldonderzoek (IVO-proefsleuven) plaatsgehad. Doel van de onderzoeken was na te gaan of er archeologische resten aanwezig waren en als dat het geval was, de conservering en inhoudelijke kwaliteit van deze resten vast te stellen. Ook diende de fysisch-geografische gesteldheid van de betreffende onderzoeksterreinen te worden onderzocht. Het ging om de volgende locaties: Johan Wagenaarkade (JWK), Weg naar Rhijnauwen (WNR), Rotsoord (ROT), Eykmanlaan (EYL), Groeneweg (GWG) en de Kanonstraat (KNS). Alleen bij het proefsleuvenonderzoek Weg naar Rhijnauwen zijn archeologische resten aangetroffen. Alle proefsleufonderzoeken hebben echter wel fysisch-geografische resultaten opgeleverd.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 56: Zes IVO's in de bestaande stad (pdf, 7,0MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl