Archeologisch rapport: Wonen aan het water

Auteur
J.S. van der Kamp
ISBN
987-90-73448-00-X
Pagina's
82

Archeologisch onderzoek van een twaalfde eeuwse nederzetting langs de Oude Rijn

De Groenedijk is een van de oudste wegen in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn, en ligt gedeeltelijk op de dichtgeslibde geul van de Oude Rijn. Uit verschillende proefonderzoeken bleek dat op 3 aan elkaar grenzende percelen ten noorden van de Groenedijk archeologische sporen aanwezig waren uit de twaalfde, veertiende en vijftiende eeuw. Tussen september 1999 en mei 2003 zijn die percelen in 4 afzonderlijke campagnes archeologisch onderzocht. De sporen bleken afkomstig van een twaalfde-eeuwse en een veertiende- en vijftiende-eeuwse nederzetting. In dit eerste deel van Wonen aan het water wordt de twaalfde-eeuwse nederzetting besproken, in deel 2 (basisrapportage archeologie 15) komt de veertiende- en vijftiende-eeuwse bewoning aan bod.

Gezien de vele hooibergen en de aanwijzingen voor vlasverbouw die in deze twaalfde-eeuwse nederzetting zijn gevonden, lijkt het erop dat hier voedsel en andere producten werden geproduceerd voor de sterk groeiende bevolking van de enkele kilometers verderop gelegen stad Utrecht.

Basisrapportage archeologie 14: Wonen aan het water deel 1 (pdf, 8,9Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl