Archeologisch rapport: Winklerlaan 79, Utrecht

Auteur
Marieke Arkema
ISBN
978-94-92694-13-3
Pagina's
26

In 2018 is een archeolo­gisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Winklerlaan 79 te Utrecht waar een be­staande school wordt gesloopt en een nieuwe school gebouwd. Omdat het een archeologisch interessant gebied betreft waar zich mogelijk prehistorische resten kunnen bevinden heeft Erfgoed gemeente Utrecht besloten een bureauonderzoek uit te voeren.

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat binnen het noord­westelijke deel van het plangebied sprake is van een dekzandrug waarop zich veen en komklei heeft gevormd. Door de veen- en kleilaag zijn mogelijke archeologische resten in het dekzand afgedekt en goed bewaard gebleven. In de top van het dekzand kunnen ar­cheologische resten uit de steentijd worden verwacht. Op basis van de bevindingen in het bureauonderzoek is geadviseerd een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uit te voe­ren. De gemeente Utrecht heeft dit advies overgenomen.

144: Basisrapportage Winklerlaan 79, Utrecht (pdf 2,6 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl