Archeologisch rapport: Weg, water en wilgentenen

Auteur
Linda Dielemans
ISBN
97-890-73448-77-3
Pagina's
108

Archeologisch onderzoek naar de Romeinse limesweg, een restgeul en pre-Romeinse sporen in Hoograven, Utrecht

In 2011 heeft definitief archeologisch onderzoek plaatsgevonden aan de Duurstedelaan in de wijk Hoograven te Utrecht. Er zijn daarbij sporen gevonden uit zowel de Romeinse periode als de bronstijd. Zo werd de limesweg aangetroffen die bestond uit een kunstmatig opgeworpen weglichaam van klei dat was verstevigd met 2 onderbroken rijen eikenhouten palen. Op de flanken was nog wat wegverharding van grind en tegulafragmenten zichtbaar. Uit de helling van de grindlagen in de profielen valt af te leiden dat het weglichaam minimaal 50 cm hoog moet zijn geweest. Het dakpanmateriaal uit de wegverharding was waarschijnlijk afkomstig van het in 70 na Chr. verwoeste legioenskamp te Xanten. Gezien de verschillende vondsten is de limesweg bij de Duurstedelaan gemaakt tijdens de eerste aanlegfase, die in West-Nederland rond de tweede helft van de jaren '80 van de eerste eeuw moet hebben gelegen.

Ten zuiden van de restgeul werd dwars over het opgravingsterrein een vlechtwerkstructuur van wilgentenen aangetroffen die over 35 meter kon worden gevolgd. De mat lag in oude beddingafzettingen, parallel aan de oever van de restgeul. Dit betekent dat het vlechtwerk op een oudere oeverlijn terecht is gekomen toen de rivier nog naar het noorden migreerde en dus nog watervoerend was. Door middel van 14C-onderzoek is het vlechtwerk gedateerd tussen 1890 en 1692 voor Chr. (midden-bronstijd A). Het behoort daarmee tot de oudste bewoningssporen die in de gemeente Utrecht gevonden zijn. Voor bewoning in de bronstijd zijn alleen indirecte aanwijzingen aangetroffen.

Basisrapportage Archeologie 62: Weg water en wilgentenen (pdf, 8,8Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl