Archeologisch rapport: Vredenburg

Auteur
L. Bruning
Titel
Utrecht Vredenburg. Definitief Archeologisch Onderzoek noordwesttoren en westmuur van kasteel Vredenburg. Basisrapportage Archeologie 70
ISBN
978-90-73448-42-1
Pagina's
34

Samenvatting

In opdracht van de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) heeft de afdeling Stedenbouw en Monumenten, Team Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht in mei 2008 opgravingen verricht direct naast Muziekcentrum Vredenburg. Een daar geplande expeditieruimte ligt namelijk binnen de plattegrond van de laatmiddeleeuwse dwangburcht Vredenburg.

Om vast te stellen of zich ter plekke van de geplande expeditieruimte nog resten van kasteel Vredenburg bevonden, is de locatie van de noordwest-toren en de westmuur, voor zover deze toegankelijk was, volledig opgegraven. Doel van de opgravingen was zowel het documenteren van eventuele nog aanwezige monumentale resten als het bepalen van de waarde van deze resten. Bij de opgraving zijn echter geen funderingsresten van de noordwest-toren, westmuur en westpoort van kasteel Vredenburg aangetroffen.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 70 Utrecht Vredenburg (pdf, 1,1 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl