Archeologisch rapport: Verlegging van de waterleiding Rijn-Kennemerland

Auteur
Kamp, J.S. van der
ISBN
90-73448-09-3
Pagina's
40

Archeologisch onderzoek wegens de verlegging van de waterleiding Rijn-Kennemerland

De 3 onderzoeken die in het kader van de verlegging van de Waterleiding Rijn-Kennemerland werden uitgevoerd, leverden veel sporen op uit de twaalfde eeuw. Op basis van het aangetroffen aardewerk kon de bewoning tussen 1100 en 1175 na Christus worden gedateerd. Er zijn echter geen aanwijzingen dat op het onderzochte perceel ooit daadwerkelijk boerderijen hebben gestaan. Deze stonden waarschijnlijk meer in de richting van de 60 meter meer naar het zuiden gelegen en in de twaalfde eeuw nog functionerende Oude Rijn. Na de twaalfde eeuw bleef het onderzochte gebied in gebruik als landbouwgrond.

Basisrapportage 10 Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hogeweide (pdf, 4,48Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl