Archeologisch rapport: Verbreding Alendorperwetering

Auteur
Coosje Koster
ISBN
978-94-926-9412-6
Pagina's
32

Samenvatting

In 2017 zijn graafwerk­zaamheden ten behoeve van de verbreding van de Alendorperwetering archeo­logisch begeleid. De locatie bevindt zich vlakbij de oude kern van het dorp Alendorp en een mogelijke oversteekplaats in een middeleeuwse rivierloop van de Oude Rijn.

De bodemopbouw die is onderzocht toont de verlanding van een oude arm van de Oude Rijn, die ten zuiden van het plangebied heeft gestroomd. Aan de hand van het vondstmateriaal in de vorm van aardewerk en metaal is in ieder geval de jongste fase van de verlanding in de middeleeuwen gedateerd.

Rapport bekijken

147: Basisrapportage Verbreding Alendorperwetering (pdf 17,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl