Archeologisch rapport: Twee IJzertijdvindplaatsen langs de snelweg

Auteur:
Kamp, J.S. van der

ISBN:
90-73448-14-X

Pagina's:
24

Archeologisch proefonderzoek

Tijdens dit proefonderzoek zijn sporen aangetroffen uit het einde van de midden en het begin van de late IJzertijd. Vanwege de beperkte omvang en de slechte conservering van de sporen, is tijdens dit proefonderzoek besloten alle sporen af te graven. Het gevonden aardewerk vertoont overeenkomsten met de zogeheten Broekpolder II-stijl, dat in gebruik was in het Zuid-Hollandse kustgebied ten tijde van de late IJzertijd.

Basisrapportage 04 Twee IJzertijdvindplaatsen langs de snelweg (pdf, 1,32Mb)