Archeologisch rapport: Tolsteegpoort

Auteur:
Carolien den Hartog

ISBN:
ISBN 978-90-73448-94-0

Pagina's:
34

Ter hoogte van de Tolsteegbrug stuitten medewerkers van de firma Van den Heuvel op 15 mei 2014 op muurwerk, waarna Erfgoed werd gewaarschuwd. Al snel werd duidelijk dat het om resten van de voormalige Tolsteegpoort ging. Op 16 mei 2014 is een archeologische waarneming gedaan en zijn de resten van de door Willem van Noort ontworpen zestiende-eeuwse Tolsteegpoort gedocumenteerd.

Het totaal aan informatie dat in de loop der jaren met archeologische waarnemingen en historische documentatie is verzameld, levert een goed beeld op van de locatie van de middeleeuwse en postmiddeleeuwse Tolsteegpoorten en de daar gelegen stadsmuren en wal.

Basisrapportage Archeologie 17