Archeologisch rapport: Sportpark Terweide

Auteur
Mark, R. van der
Titel
Sportpark Terweide. Inheems-Romeinse bewoning uit de eerste eeuw na Christus ten noorden van de Limes. Basisrapportage archeologie 3
ISBN
90-73448-16-6
Pagina's
28

Samenvatting

Proefonderzoek op de Hoge Weide dat enkele bijzondere resultaten opleverde. Op de eerste van de 2 onderzochte percelen werden huisplattegronden aangetroffen die te dateren zijn tussen 25 voor en 50 na Christus. Op het andere perceel werd een tot dan toe onbekende crevassegeul ontdekt waarin ongekende hoeveelheden materiaal werden aangetroffen uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse periode. Na de derde eeuw werden deze percelen verlaten, om pas vanaf de elfde en twaalfde eeuw weer in gebruik te worden genomen. 

Rapport bekijken

Basisrapportage 03 Sportpark Terweide (pdf, 2,63Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl