Archeologisch rapport: Sportpark Terweide 3

Auteur
C.W.M. den Hartog
ISBN
978-90-73448-89-6
Pagina's
154

Definitief Archeologisch Onderzoek LR75 Hogeweide/Verlengde Vleutenseweg in Utrecht

In 2011 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden aan de Hogeweide en de Verlengde Vleutenseweg in de gemeente Utrecht. Het terrein bevond zich direct ten noorden van een perceel waar in 2003 een nederzetting uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd is opgegraven. Ook ditmaal zijn er sporen van deze nederzetting aangetroffen, waaronder een huisplattegrond van een ‘zodenwandhuis’. Het gaat om een inheemse nederzetting waarvan de bewoners waarschijnlijk uit noordelijke streken afkomstig zijn, want het handgevormde aardewerk heeft overduidelijk Chaukische kenmerken. Het onderzoek naar deze vroege nederzetting aan de Hoge Weide is in 2013 met het project LR84 afgerond. Een synthese van het volledige, meer dan 10 jaar lopende onderzoek, wordt in die afsluitende basisrapportage gepresenteerd.

In tegenstelling tot het onderzoek uit 2003 zijn er geen aanwijzingen voor bewoning in de vroege middeleeuwen gevonden. Pas in de loop van de 14de eeuw wordt het perceel weer bewoond. Bij het onderzoek zijn namelijk de sporen van een laatmiddeleeuwse huisplaats of boerderijerf en de resten van een brug uit die tijd aangetroffen.

Zie ook: Basisrapportage Archeologie 18, Sportpark Terweide 2.

Basisrapportage 84: Sportpark Terweide 3 (pdf, 10 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl