Sportpark Terweide

Auteur: 
Mark, R. van der

ISBN: 
90-73448-16-6

Pagina's: 
28

Inheems-Romeinse bewoning uit de eerste eeuw ten noorden van de Limes

Proefonderzoek op de Hoge Weide dat enkele bijzondere resultaten opleverde. Op de eerste van de 2 onderzochte percelen werden huisplattegronden aangetroffen die te dateren zijn tussen 25 voor en 50 na Christus. Op het andere perceel werd een tot dan toe onbekende crevassegeul ontdekt waarin ongekende hoeveelheden materiaal werden aangetroffen uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse periode. Na de derde eeuw werden deze percelen verlaten, om pas vanaf de elfde en twaalfde eeuw weer in gebruik te worden genomen. 

Basisrapportage 03 Sportpark Terweide (pdf, 2,63Mb)