Archeologisch rapport: Sporen aan de Singel

Auteur
N.D. Kerkhoven
ISBN
978-90-73448-80-3
Pagina's
48

Inventariserend veldonderzoek op het terrein van het Hiëronymushuis Maliesingel 77

In januari 2006 heeft een archeologisch inventariserend veldonderzoek plaatsgehad op het achterterrein van het Hiëronymushuis aan de Maliesingel 77 te Utrecht. Aanleiding hiervoor was de voorgenomen bouw van een parkeergarage. Het onderzoeksgebied ligt op de oevers van een voormalige middeleeuwse geul, de Minstroom, waardoor de kans op sporen uit die periode groot was. Er werden inderdaad middeleeuwse sloten en greppels aangetroffen, die soms behoorlijk vol zaten met nederzettingsafval. Middeleeuwse bewoning is dan ook zeker in de directe omgeving van de onderzoekslocatie te veronderstellen.

Basisrapportage Archeologie 63: Sporen aan de Singel (pdf, 3,7Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl