Archeologisch rapport: Slingeraklaan

Auteur
Linda Dielemans
ISBN
978-90-73448-92-5
Pagina's
16

Slingeraklaan. Onderzoek naar inheems-Romeinse bewoning in De Meern

In april 2011 is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan de Slingeraklaan in De Meern. Er werden 2 proefsleuven aangelegd om de aanwezigheid van archeologische resten te onderzoeken. Dor de directe nabijheid van de inheems-Romeinse vindplaats LR2 ten oosten van het onderzoeksgebied werden voornamelijk sporen en vondsten uit de eerste tot en met de derde eeuw na Chr. verwacht. Deze werden echter niet aangetroffen. Wel werden er enkele postmiddeleeuwse perceleringsgreppels en recente paalgaten van gesloopte kassen gevonden. Op basis van deze resultaten is geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Basisrapportage Archeologie 103 (pdf, 4 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl