Archeologisch rapport: Scherven, schepen en schoeiingen

Titel
Scherven, schepen en schoeiingen. Archeologisch onderzoek in een fossiele rivierbedding bij het castellum van De Meern
Auteur
A.C. Aarts
Uitgave
Basisrapportage archeologie 43
349 pagina's
ISBN
978-90-73448-51-3

Samenvatting

In 2008 heeft er definitief archeologisch onderzoek plaatsgehad aan de Parkzichtlaan-Zuid en Alendorperweg in De Meern, gemeente Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd door archeologen van Team Erfgoed van de gemeente Utrecht in opdracht van Projectbureau Leidsche Rijn.

Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over de directe omgeving ten zuidoosten van het Romeinse castellum en bijbehorende vicus. Het vondstmateriaal dateert vanaf het laatste kwart van de eerste eeuw tot in de derde eeuw en is zowel militair als burgerlijk van karakter. Het hoogtepunt van de menselijke activiteit ligt in de tweede helft van de tweede eeuw tot in de eerste helft van de derde eeuw. Mogelijk werd, gezien de verspreiding van het nederzettingsafval, de vicus in deze periode langs de rivier verder uitgebreid.

Tijdens het onderzoek zijn veel bijzondere vondsten gedaan, waaronder een Romeins ijzeren langzwaard met schede en een speer waarvan ook de houten schacht bewaard was gebleven. Daarnaast zijn er 2 Romeinse schepen aangetroffen. Een daarvan, De Meern 6, is een bok en behoort tot de familie van punterachtige vaartuigen. Punters moeten dus al in het Romeinse rijk bekend zijn geweest. De andere, De Meern 7, is een voor Noordwest-Europa zeer vroeg schip, waarschijnlijk gebouwd in het laatste kwart van de eerste eeuw na Chr. en gezien de herkomst van het hout op een 'Nederlandse' werf.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 43: Scherven, schepen en schoeiingen (pdf, 23 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl