Archeologisch rapport: Schachten vol schatten

Titel
Schachten vol schatten. Archeologisch onderzoek in en rond het castellum in De Meern (Utrecht)
Auteur
Jeroen van der Kamp
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 95
280 pagina's
ISBN
978-94-92694-29-4

Samenvatting

Op de plek van het voormalige Romeinse castellum op de Hoge Woerd in De Meern (Utrecht) is in 2015 het cultureel centrum Castellum Hoge Woerd verrezen. Het plangebied viel nagenoeg geheel binnen de grenzen van een wettelijk beschermd monument. Er werd daarom gekozen voor een archeologie-sparende manier van bouwen. Het theater moest echter worden gefundeerd met behulp van 4 zware kolommen, wat gepaard ging met bodemverstoringen waarvoor archeologisch onderzoek verplicht is. Daarnaast is een archeologische begeleiding uitgevoerd bij enkele kleine ontgravingen op en rondom het castellumterrein. De resultaten van de opgraving en de archeologische begeleiding zijn in deze basisrapportage uitgewerkt.

Tijdens het archeologisch onderzoek LR86 is het bovenste deel van de natuurlijke bodemopbouw in beeld gekomen. Het onderzoek heeft een zeer gedetailleerd beeld opgeleverd van de fasering van het castellum. Er zijn 22 fasen onderscheiden: 7 fasen van ophoging, 2 natuurlijke zandlagen, de brandlaag ontstaan tijdens de Bataafse opstand in 69-70 na Chr., 11 spoorfasen en de bouwvoor. De 2 zandlagen, die zich bevonden onder de brandlaag, lijken een natuurlijke genese te hebben. Dat zou kunnen betekenen dat de gebruikers van het castellum voor 69 na Chr. tot 2 maal toe werden geconfronteerd met een overstroming van hun legerkamp. De sporen in de 2 putten bestaan uit wandgreppels, kuilen, paalkuilen, paalverkleuringen, een greppel, staken, haarden en een vloer van Romeins beton. De materiële cultuur van de bewoners van het castellum is af te lezen uit onder meer het aardewerk, de metalen voorwerpen, het keramisch bouwmateriaal en het natuur­steen. Op basis van de dierlijke botten, de plantaardige macro­resten en pollen kan een beeld worden geschetst van het menu van de soldaten in de allervroegste fase van het fort.

Rapport bekijken

95: Basisrapportage Schachten vol schatten (pdf 17,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl