Archeologisch rapport: Rond de Marekerk

Auteur
Coosje Koster en Jeroen van der Kamp
ISBN
978-94-92694-34-8
Pagina's
84

In 2017 is de herinrichting van het gebied rond de Marekerk in De Meern archeologisch begeleid.
Op de plek van de Marekerk, die werd gebouwd in 1912-1913, stond eerder de middeleeuwse Sint Anthoniskapel uit de veertiende of vijftiende eeuw.

Bij de graafwerkzaamheden kwamen talloze menselijke botten en enkele schedels uit een verstoorde context aan het licht die vermoedelijk zijn achtergebleven na het ruimen van de begraafplaats aan het begin van de twintigste eeuw. Ook werd een middeleeuws funderings­restant aangetroffen dat waarschijnlijk van de Sint Anthoniskapel is. Daarnaast kwamen tientallen funderingen, enkele keldermuren, een waterput, glijgoten, een water- of beerkelder en restanten van bestrating tevoorschijn die bleken te behoren tot 10 of 11 gebouwen. Een groot deel van deze gebouwen dateert uit de achttiende eeuw of later en was reeds bekend van kaarten, oude tekeningen en foto’s. De ar­cheologische begeleiding heeft echter aangetoond dat er ten westen van de Sint Anthoniskapel reeds in de late middeleeuwen minstens 2 of 3 huizen hebben gestaan, waarvan het bestaan niet bekend was. Alle sporen konden in situ behouden blijven.

De archeologische sporen vertellen het verhaal over de geschiedenis van De Meern die teruggaat tot in de late middeleeuwen. Wanneer het centrum van De Meern aan zijn volgende herinrichting toe is, zal hernieuwd archeologisch onder­zoek ongetwijfeld nieuwe informatie opleveren over de geschiedenis van het dorp.

141: Basisrapportage Rond de Marekerk (pdf 5,2 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl