Archeologisch rapport: Romeinse weg naast het riool

Auteur
Robert Hoegen
ISBN
978-94-92694-15-7
Pagina's
38

In 2015 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden in verband met de vervanging van het riool in de woonwijk de Meern. Uit een eerder uitgevoerd booronderzoek in 2006 was gebleken dat in het plangebied een nederzetting uit de Late IJzertijd en de Romeinse limesweg waren te verwachten. In 2007 is vervolgens een aanvullend onderzoek uitgevoerd op het schoolplein aan de Ten Veldestraat. Bij dit onderzoek zijn verschillende bermgreppels van de Romeinse weg aangetroffen.

Bij de werkzaamheden aan het riool kwamen op basis van het eerder uitgevoerde booronderzoek 4 locaties in aanmerking voor archeologisch onderzoek: de Zeilmakerslaan, Admiraal Helfrichstraat, de Meentweg en de Rosweydelaan. Tijdens het onderzoek zijn aan de Zeilmakerslaan 2 fasen van de Romeinse weg aangetroffen. Deze konden in 114-115 en in 124-125 na Chr. worden gedateerd. Van de weg uit de periode van 114-115 na Chr. zijn restanten van de wegbeschoeiing gevonden. Voor de noordelijke beschoeiing van de weg is gebruik gemaakt van lokaal hout. Het betreft hier waarschijnlijk onderhouds- of herstelwerkzaamheden van een bestaande wegbeschoeiing of waterkerende constructie. De zuidelijke wegbeschoeiing bestaat uit een rij van eiken palen die typerend is voor een bekiste dijkweg.
Archeologisch onderzoek  in verband met de vervanging riool in de woonwijk de Meern (pdf, 4,5 MB)

 

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl