Archeologisch rapport: Romeinen op het schoolplein

Auteur
A. Luksen-IJtsma
ISBN
978-90-73448-23-0
Pagina's
28

Inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) schoolplein R.K. Basisschool Drie Koningen, Veldestraat in De Meern

Op 28 en 29 juni 2007 hebben archeologen van Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) uitgevoerd op het schoolplein van de R.K. Basisschool Drie Koningen, locatie ten Veldestraat in De Meern, gemeente Utrecht. De directe aanleiding voor het onderzoek was de geplande bouw van een noodlokalen op deze locatie in de aanloop naar de herontwikkeling van de schoollocatie. Uit booronderzoek, uitgevoerd door RAAP in 2006, is gebleken dat het plangebied als archeologisch waardevol dient te worden beschouwd met als archeologische verwachting een nederzetting uit de late ijzertijd en Romeinse tijd en de Romeinse limesweg. Het onderzoek van 2007 diende als aanvulling op deze bevindingen alvorens tot een selectieadvies te komen.

De proefsleuf heeft een schat aan archeologische informatie opgeleverd. Echter op basis van deze ene sleuf kan geen goede waardering van de sites worden opgesteld. Voornamelijk de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de nederzettingen zijn onbekend. Aanbevolen wordt aanvullend inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven te doen, waarbij het hele plangebied van de herontwikkeling van de schoollocatie in het onderzoek betrokken wordt alvorens een selectieadvies op te stellen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is er echter geen bezwaar tegen de tijdelijke plaatsing van onderheide noodgebouwen.

Basisrapportage Archeologie 39: Romeinen op het schoolplein (Pdf 2,2Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl