Archeologisch rapport: Rijnvliet-Zuid Sportpark en Strijkviertel

Titel
Rijnvliet-Zuid, Sportpark en Strijkviertel. Inventariserend veldonderzoek (IVO-proefsleuven) naar bewoningssporen uit de late middeleeuwen en Romeinse tijd
Auteur
Linda Dielemans
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 72
25 pagina's
ISBN
97-890-73448-44-5

Samenvatting

In 2010 heeft Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd aan het Oudenrijnsepad in deelgebied Rijnvliet. Aanleiding daarvoor is de aanleg van een sportpark met bebouwing. Ook zal een deel van het onderzoeksgebied worden afgegraven voor kleiwinning, waardoor het bodemarchief zal worden verstoord.

Tijdens het onderzoek werden sporen aangetroffen van een mogelijk geïsoleerde woonplaats en/of een klein grafveld uit de Romeinse tijd. De vindplaats bevindt zich op 1 van de hoogste delen van de oeverwal van de crevassegeul en kan mogelijk in verband worden gebracht met een eerste-eeuwse nederzetting ten zuidwesten daarvan.

Ook zijn sporen uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd aangetroffen, waaronder een lange kuil, geplaveid met scherven handgevormd aardewerk. In de kuil bevond zich verbrand botmateriaal (mogelijk crematieresten). De kuil was omgeven door een structuur met dubbele palen en lag langs een oude riviergeul. Andere aangetroffen structuren waren een vierpalige spieker, waterkuilen, kuilen en greppels. Uit 1 van de waterkuilen kwam een zeldzame houten schaal tevoorschijn.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 72: Rijnvliet-Zuid Sportpark en Strijkviertel (pdf, 2,9MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl