Archeologisch rapport: Rheyngaerde

Auteur: 
A. Luksen-IJtsma (LR56) en M. Nokkert (LR56-II

ISBN:
978-90-73448-20-9

Pagina's: 
32

Proefsleuvenonderzoek Rheyngaerde. Aanvullend Archeologisch Onderzoek naar de Romeinse limesweg

In 2006 is proefonderzoek (LR56 en LR56-II) uitgevoerd op 2 aangrenzende percelen in het zuidwestdeel van de Vinexwijk Leidsche Rijn. De onderzoeken vonden plaats in verband met de verlegging van de A2, waardoor ingrijpende bodemverstorende activiteiten zouden gaan plaatsvinden. Dit rapport bevat de verslaglegging van beide onderzoeken.

Tegen de verwachting in zijn in de proefsleuven geen Romeinse sporen gevonden. De locatie waar de Romeinse limesweg het oosten van Leidsche Rijn doorkruist, blijft dan ook onduidelijk. (Zie De limesweg in West-Nederland.)

Bij het 2e onderzoek (LR56-II) zijn sporen gevonden van een kleinschalig en relatief kortstondig bewoond boerenerf uit de 12e en 13e eeuw. Deze sporen bestaan uit enkele greppels, kuilen en paalkuilen. Gezien de grote verstoringsdiepte van het terrein, werd vervolgonderzoek op de vindplaats niet waardevol geacht.

Pas vanaf de 17e eeuw lijkt er in de directe omgeving weer bebouwing te hebben gestaan. Het noordelijke perceel zelf is waarschijnlijk pas in de 19e eeuw voor het eerst bebouwd geraakt.

Basisrapportage Archeologie nr 27 Rheyngaerde (pdf, 1,5Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl