Archeologisch rapport: Pottenbakkers aan de Anthoniedijk

Titel
Pottenbakkers aan de Anthoniedijk. Inventariserend onderzoek m.b.v. proefsleuven en definitief archeologisch onderzoek voorafgaand aan het nieuwbouwproject ‘Hoogstraat aan de Vecht’ te Utrecht
Auteur
M. Nokkert
Uitgave
Basisrapportage archeologie 34
92 pagina's
ISBN
978-90-73448-22-3

Samenvatting

In 2006 is er een aantal proefsleuven gegraven op 4 locaties langs de Anthoniedijk, de Vinkenkade en de Loevenhoutsedijk. Een voor de stad Utrecht interessante locatie, omdat deze zowel lang de Vecht ligt als langs historisch gezien belangrijke uitvalswegen uit de stad in de richting van het noordoosten.

Op de noordelijke helft van het onderzoeksterrein zijn geheel onverwachts grote kuilen gevonden, waarvan een aantal gevuld bleek met tientallen kilo's aan afval van aardewerkproductie. Het hier geproduceerde aardewerk bevat een mengeling van potvormen, vooral uitgevoerd in grijsbakkend en in spaarzaam geglazuurd roodbakkend materiaal. Het is te dateren tussen circa 1375 en 1425. Ook zijn er aanwijzingen gevonden dat hier in en rond de eerste helft van de vijftiende eeuw vloertegels zijn geproduceerd.

Utrecht was in de late middeleeuwen een belangrijk centrum voor de productie van aardewerk. Afval van pottenbakkerijen en de fabricage van vloertegels, vergelijkbaar met het materiaal dat hier is aangetroffen en uit ongeveer dezelfde periode, is eerder aangetroffen bij archeologische onderzoeken in Oudenoord, Lauwerecht en langs de Oosterkade. Tot nu toe was het echter niet bekend dat ook zo ver buiten de stad nog pottenbakkers gevestigd waren. Helaas zijn bij het onderzoek aan de Anthoniedijk geen restanten van ovens aangetroffen, wat bij de hiervoor genoemde projecten wel het geval was. Het onderzoek heeft desondanks belangrijke informatie opgeleverd over de ambachtelijke werkzaamheden aan de rand van de stad in de voor de ontwikkeling van de stad Utrecht belangrijke veertiende en vijftiende eeuw, alsmede voor bewoning in deze buurt na deze periode.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 34: Pottenbakkers aan de Anthoniedijk (pdf, 3,9MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl