Archeologisch rapport: Plangebied Hamlaan

Titel
Plangebied Hamlaan. Middeleeuwse bewoning naast de Hamtoren te Vleuten
Auteur
R.D. Hoegen
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 46
134 pagina's
ISBN
978-90-73448-60-5

Samenvatting

In 2008 heeft de gemeente een opgraving en een inventariserend veld onderzoek uitgevoerd in Vleuten. In het plangebied verwachtten we door de ligging op de stroomgordel van de Oude Rijn en doordat het in de buurt van verschillende archeologisch vindplaatsen lag, sporen uit de ijzertijd tot en met de late middeleeuwen.

Gebleken is dat het gebied mogelijk al in de Romeinse tijd in cultuur is gebracht. Uit de daaropvolgende periode hebben we geen vondsten aangetroffen en er zijn ook geen aanwijzingen voor bewoning. Al in de 10e eeuw is het terrein opnieuw in cultuur gebracht als weide en akkerland. De oudste bewoningssporen stammen uit de 11e eeuw en eindigen in de eerste helft van de 14e eeuw. Gezien de al bekende gegevens is het mogelijk dat de boerderijen in de 11e eeuw een lange lintbebouwing vormden tot in de huidige dorpskern van Vleuten.

De aangetroffen restgeulafzettingen bestonden uit 2 fasen. De oudste restgeul verlandde in de 5e eeuw, terwijl dat bij de jongere pas in de 10e eeuw gebeurde. Daarmee wordt het beeld bevestigd dat de verlanding van de Oude Rijn in de 10e eeuw is ingezet en in de loop van de 11e en 12e eeuw verder is uitgebreid.

Op basis van de eerste onderzoeksresultaten heeft de gemeente besloten de archeologische resten in het gebied zoveel mogelijk in te passen.

Rapport bekijken

Basisrapportage 46: Plangebied Hamlaan (pdf, 7,2Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl