Archeologisch rapport: Park Transwijk Paviljoen

Auteur: 
L. Dielemans

ISBN:
97-890-73448-48-3

Pagina's: 
22

Een definitief archeologisch onderzoek naar de limesweg aan de Beneluxlaan

Op 16 en 17 november 2009 heeft een archeologische opgraving plaatsgevonden in Park Transwijk aan de Beneluxlaan te Utrecht. Op basis van de resultaten van een booronderzoek en het eerder uitgevoerd noordwestelijk gelegen proefsleuvenonderzoek BNL1 zouden binnen het plangebied resten van de Romeinse limesweg en een ijzertijdnederzetting kunnen worden verwacht.

Door de aanwezigheid van zowel een aantal bomen die niet gerooid mochten worden als een ophogingspakket met puin, werd besloten de opgraving te beperken tot een controlevlak waar de kans op het aantreffen van resten van de limesweg, met name bermgreppels, het grootst was.

Tijdens het onderzoek zijn echter geen archeologische sporen aangetroffen. De bodem was tot op grote diepte verstoord, waardoor aangenomen kan worden dat het Romeinse sporenniveau, en daarmee ook jongere archeologische sporen, ter hoogte van het plangebied verdwenen zijn.

Basisrapportage 77: Park Transwijk Paviljoen (pdf, 1,6Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl