Archeologisch rapport: Oudegracht, rakken 12 west, 13 west en 14 west

Titel
Oudegracht, rakken 12 west, 13 west en 14 west. Archeologische begeleiding reconstructie lage walmuur Oudegracht
Auteur
Marc Duurland
Uitgave
Basisrapportage archeologie 114
36 pagina's
ISBN
978-94-92694-23-2

Samenvatting

Langs de werven aan Oudegracht zijn in 2014 en 2015 de walmuren gerenoveerd in de rakken 12 west, 13 west en 14 west. Deze renovatie hield in dat de in slechte staat verkerende walmuren zijn verwijderd en vervangen door nieuwe. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren moest achter de bestaande walmuren de bodem ontgraven wor­den. Deze ontgravingen zijn archeologisch begeleid omdat de kans bestond archeologische resten te verstoren. Tijdens de begeleiding bleek de bodem al verstoord was. Deze verstoringen zijn waarschijnlijk ontstaan bij de bouw van de bestaande walmuren. Er zijn geen archeologische resten aangesneden.

Rapport bekijken

114: Basisrapportage Oudegracht: rakken 12 west, 13 west en 14 west (pdf, 1,7 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl