Archeologisch rapport: Oudegracht, rakken 12 west, 13 west en 14 west

Auteur:
Marc Duurland

ISBN:
ISBN 978-94-92694-23-2

Pagina's: 
36

Langs de werven aan Oudegracht zijn in 2014 en 2015 de walmuren gerenoveerd in de rakken 12 west, 13 west en 14 west. Deze renovatie hield in dat de in slechte staat verkerende walmuren zijn verwijderd en vervangen door nieuwe. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren moest achter de bestaande walmuren de bodem ontgraven wor­den. Deze ontgravingen zijn archeologisch begeleid omdat de kans bestond archeologische resten te verstoren. Tijdens de begeleiding bleek de bodem al verstoord was. Deze verstoringen zijn waarschijnlijk ontstaan bij de bouw van de bestaande walmuren. Er zijn geen archeologische resten aangesneden.

114: Basisrapportage Oudegracht: rakken 12 west, 13 west en 14 west (pdf, 1,7 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl