Archeologisch rapport: Middeleeuwse bewoning langs de snelweg

Titel
Middeleeuwse bewoning langs de snelweg. Archeologisch proefonderzoek i.v.m. verlegging Rijksweg A2
Auteur
Kamp, J.S. van der
Uitgave
Basisrapportage archeologie 5
28 pagina's
ISBN
90-73448-13-1

Samenvatting

Uit dit proefonderzoek is naar voren gekomen dat daar, vlak naast de huidige A2, een Merovingische of Karolingische nederzetting heeft gelegen uit ca. 650-800 na Christus. Ook zijn er veel laatmiddeleeuwse sporen aangetroffen. Het proefonderzoek maakte dan ook zonneklaar dat er uitgebreid archeologisch vervolgonderzoek moest plaatsvinden. (Dit onderzoek is in 2005 uitgevoerd met bijzondere resultaten.)

Rapport bekijken

Basisrapportage 5 Middeleeuwse bewoning langs de snelweg (pdf, 2,2 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl