Archeologisch rapport: Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hogeweide

Titel
Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hogeweide. Archeologisch proefonderzoek
Auteur
Kamp, J.S. van der
Uitgave
Basisrapportage archeologie 7
30 pagina's
ISBN
90-73448-11-5

Samenvatting

In tegenstelling tot wat de oppervlaktekartering uit 1993 leek te zeggen, bleek er op het onderzoeksterrein bij de Hogeweide geen bewoning uit de IJzertijd/Romeinse periode aanwezig. De sporen die wel zijn gevonden, behoren tot het elfde- tot dertiende-eeuwse bewoningslint, dat zich ten zuiden van het onderzoeksterrein uitstrekt. En al zal het in de periferie van dat lint gelegen hebben, werden er wel enkele bijzondere vondsten gedaan die verwijzen op een meer dan gemiddelde rijkdom na 1200. Zoals 3 dertiende-eeuwse zilveren bisschopsmuntjes en een zeldzame Limoges-gesp. Die meer dan gemiddelde rijkdom geldt ook voor de veertiende en vijftiende eeuw. Niet bekend was dat hier een stenen huis heeft gestaan met veertiende- en vijftiende-eeuwse kloostermoppen dat omstreeks het eerste kwart van de vijftiende eeuw is verlaten. Mogelijk had deze rijkere bewoning te maken met 3 Utrechtse kapittels die de grond in bezit hadden. Het proefonderzoek heeft aangetoond dat een definitieve en integrale opgraving noodzakelijk is.

Rapport bekijken

Basisrapportage 07 Laatmiddeleeuwse bewoning langs de Hogeweide (pdf, 1,58 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl