Archeologisch rapport: Kolken in een rivier

Titel
Kolken in een rivier. Archeologische begeleiding op het Oudkerhof
Auteur
Jeroen van der Kamp
Uitgave
Basisrapportage archeologie 136
34 pagina's
ISBN
978-94-92694-16-4

Samenvatting

In opdracht van de afdeling Stedelijke Omgeving van de gemeente Utrecht is in 2017 het Oudkerkhof in de Utrechtse binnenstad opnieuw ingericht. Omdat voor het plangebied een hoge archeologische waarde geldt heeft de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht archeologisch onderzoek verricht tijdens het verplaatsen van 10 kolken (afvoerputten) en het plaatsen van een fietsenrek.

Op basis van historische bronnen en eerdere archeologische onderzoeken in het Oudkerkhof kon worden ver¬moed dat in het plangebied archeologische resten vanaf de Romeinse tijd tot in de nieuwe tijd aanwezig zijn. In de Romeinse periode stroomde de hoofdgeul van de Rijn op de plek van het huidige Oudkerkhof. In het verleden zijn in het Oudkerkhof verschillende archeologische vondsten aangetroffen.

Tijdens de werkzaamheden is de bovenkant van een dertiende-eeuwse ophogingslaag waargenomen. Er zijn in totaal 176 vondsten geborgen. Het gaat om aardewerk, natuursteen, keramisch bouwmateriaal en vooral dierlijke botten. Mogelijk houden de botten verband met activiteiten in het nabijgelegen Vleeshuis. Al in de negentiende eeuw was bekend dat in de bodem rondom het stadhuis grote hoeveelheden dierlijk botmateriaal aanwezig waren. Zo was de bedding van de Oude Rijn op de plek van de huidige Ganzenmarkt (direct ten noorden van het stadhuis) hier grotendeels mee gedempt. Mogelijk werd het slachtafval ook gebruikt bij het dichtgooien van een geuldepressie in het Oudkerkhof.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 136 Kolken in een rivier (pdf, 1,7 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl