Archeologisch rapport: Keistraat 24 Polman’s huis

Titel
Keistraat 24 Polman's huis. Archeologische begeleiding Keistraat 24
Auteur
Marc Duurland
Uitgave
Basisrapportage archeologie 161
30 pagina's
ISBN
978-94-92694-55-3

Samenvatting

Archeologen van de gemeente Utrecht hebben werkzaamheden aan de Keistraat 24 (het Polman’s huis) in 2019 archeologisch begeleid. De onderzochte bodem bestond uit puingrond uit de jaren 60 van de negentiende eeuw en diverse ophogingspakketten waaronder middeleeuwse ophogings-, opvullings- of aanplempingsla­gen. Daarmee is onder andere de laagte die ontstond na de afdamming van de hier gelegen middeleeuwse Rijntak opgevuld waarvan ook het beddingzand is aange­troffen. Daarnaast is een negentiende-eeuws muurtje gevonden, een beerput die op z’n vroegst uit de zeventiende eeuw dateert en enkele kuilen uit de zestiende of zeventiende eeuw. Er zijn geen aanwijzingen gevonden van bebouwing uit de late middeleeuwen.

Rapport bekijken

161: Basisrapportage Keistraat 24 Polman’s huis (pdf, 2,86 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl