Archeologisch rapport: Johannieters langs het spoor

Auteur:
E. van Wieren

ISBN:
978-94-92694-04-1

Pagina's:
34

Johannieters langs het spoor. Proefonderzoek rond Hof ter Weide

In 2012 is archeologisch proefonderzoek uitgevoerd rondom Hof ter Weide. Het voorhuis van deze boerderij is nog een deel van de uithof die de johannieterorde in de late middeleeuwen in Leidsche Rijn neerzette. Binnen het oude complex, dat omsloten was door grachten, zijn sporen en vondsten uit de 12e tot en met de 20e eeuw aangetroffen. Gezien de vele archeologische sporen wordt geadviseerd bij eventuele bouwplannen de delen binnen de omgrachting te behouden. Als dat niet mogelijk is, moet archeologisch onderzoek plaatsvinden.

98 Basisrapportage Archeologie Johannieters langs het spoor (pdf, 4,7 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl