Archeologisch rapport: In de schoot van het landschap

Titel
In de schoot van het landschap. Vleuterweide-Wilhelminalaan. Een nederzetting uit de midden- en late IJzertijd
Auteurs
E. Blom en E.P. Graafstal
Uitgave
Basisrapportage archeologie 9
74 pagina's
ISBN
90-73448-10-7

Samenvatting

In het najaar van 2001 heeft de sectie Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht met ondersteuning van ADC Archeoprojecten een nederzetting uit de midden- en late IJzertijd (ca. 300 - 100 v. Chr.) opgegraven in het bouwplan Vleuterweide. De vindplaats was gelegen aan de Wilhelminalaan ten zuiden van de dorpskern van Vleuten. Van de nederzetting zijn onder meer 2 lange woonstalhuizen, 6 spiekers voor de opslag van landbouwproducten, een waterput en een structuur bestaande uit 2 parallel lopende greppels opgegraven. Voor de kennis van de ijzertijdbewoning in het rivierengebied zijn de opgegraven resten belangrijk.

Rapport bekijken

Basisrapportage 09 In de schoot van het landschap Vleuterweide Wilhelminalaan (pdf, 3,55Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl