Archeologisch rapport: In de schoot van het landschap

Auteurs: 
Blom, E. en Graafstal E.P

ISBN:
90-73448-10-7

Pagina's: 
74

Vleuterweide-Wilhelminalaan. Een nederzetting uit de midden- en late IJzertijd

In het najaar van 2001 heeft de sectie Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht met ondersteuning van ADC Archeoprojecten een nederzetting uit de midden- en late IJzertijd (ca. 300 - 100 v. Chr.) opgegraven in het bouwplan Vleuterweide. De vindplaats was gelegen aan de Wilhelminalaan ten zuiden van de dorpskern van Vleuten. Van de nederzetting zijn onder meer 2 lange woonstalhuizen, 6 spiekers voor de opslag van landbouwproducten, een waterput en een structuur bestaande uit 2 parallel lopende greppels opgegraven. Voor de kennis van de ijzertijdbewoning in het rivierengebied zijn de opgegraven resten belangrijk.

Basisrapportage 09 In de schoot van het landschap Vleuterweide Wilhelminalaan (pdf, 3,55Mb)