Archeologisch rapport: Herinrichting Twijnstraat

Titel
Herinrichting Twijnstraat. Archeologische begeleiding in het Twijnstraatgebied
Auteur
Marc Duurland
Uitgave
Basisrapportage archeologie 132
44 pagina's
ISBN
978-94-92694-27-0

Samenvatting

In 2016 zijn de Twijnstraat en de Nicolaasstraat heringericht. De herinrichting ging gepaard met graafwerk waarbij eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten werden bedreigd. Dit graafwerk omvatte onder andere het graven van gaten voor nieuwe straatkolken. De graafwerkzaamheden van 13 van deze kolken zijn archeologisch begeleid.

In 1985 is bij graafwerkzaamheden onder de Twijnstraat een dik ophogingspakket uit de dertiende eeuw aangetroffen met daarin resten van wegdek gemaakt van houten dwarsliggers. Langs dit wegdek werden de resten aangetroffen van houten aanbouwsels die tegen de voorgevels van de eigenlijke middeleeuwse huizen gestaan moeten hebben. Bij de archeologische begeleiding is op verschillende locaties dit dertiende-eeuwse ophogingspakket aangetroffen met daarin houtresten. Omdat de gegraven gaten relatief klein waren was het niet mogelijk om duidelijk­heid te krijgen over de aard van de structuren waar de houtresten deel van uitmaakten.

Uit het ophogingspakket is aardewerk uit de twaalfde en de dertiende eeuw verzameld. Het aardewerk uit de twaalfde eeuw moet als opspit gezien worden. Opvallend was het voorkomen van enkele smeedslakken en haard-smeedslakken in de dertiende-eeuwse ophogingen. Gezien het twaalfde-eeuwse aardewerk dat in de opho­gingslagen gevonden is bestaat er een goede kans dat het materiaal voor de ophogingen ergens anders in de stad is weggegraven.

Rapport bekijken

132: Basisrapportage Herinrichting Twijnstraat (pdf 1,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl