Archeologisch rapport: Gruttersdijk 24-25

Titel
Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht
Auteur
J. S. van der Kamp
Uitgave
Basisrapportgae archeologie 75
46 pagina's
ISBN
97-890-73448-53-7

Samenvatting

De opgraving aan de Gruttersdijk heeft aangetoond dat er in het gebied van de Bemuurde Weerd al reeds bewoning was vóór de komst van de pottenbakkers en overige ambachtslieden in de late dertiende eeuw. Het is opvallend dat juist rond de tijd van de komst van de pottenbakkers de activiteiten afnamen, om pas in de zeventiende eeuw weer toe te nemen.

Het onderzoek heeft tevens aangetoond dat het voor terreinen binnen de stadsmuren moeilijk is om alleen op basis van archeologische booronderzoeken juiste voorspellingen te doen en de archeologische waarde van een perceel correct in te schatten

Rapport bekijken

Basisrapportage 75: Gruttersdijk 24-25 (pdf, 3,3 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl